سرور ایران ترافیک نیم بهاء

دسترسی به 4 پلن اشتراک حرفه ای​

پشتیبانی سریع و مطمئن

تعرفه سرویس ها

اشتراک

10 روزه
تومان 20
000
 • دانلود روزانه 10
 • دسترسی فقط به فایل های اشتراکی
 • پشتیبانی حرفه ای 24 ساعته
تخفیف دار

اشتراک

30 روزه
تومان 40
000
 • دانلود روزانه 10
 • دسترسی فقط به فایل های اشتراکی
 • پشتیبانی حرفه ای 24 ساعته
تخفیف دار

اشتراک

60 روزه
تومان 60
000
 • دانلود روزانه 15
 • دسترسی فقط به فایل های اشتراکی
 • پشتیبانی حرفه ای 24 ساعته
تخفیف دار

اشتراک

90 روزه
تومان 80
000
 • دانلود روزانه 20
 • دسترسی فقط به فایل های اشتراکی
 • پشتیبانی حرفه ای 24 ساعته
تخفیف دار

نکته مهم

* فایل های دانشگاهی و برخی از فایل های طلایی شامل اشتراکی نمی باشید

* اکثر فایل های PNG ، تصاویر ویدیو ها به صورت اشتراکی میباشید

 

پشتیبانی کاربران

پشتیبانی از پلن های اشتراک و محصولات توسط سیستم تیکتینگ ،تلفنی، ایمیل و تلگرام سایت امکان پذیر می باشد