شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  تحقیق درباره رابطه ی آب و گیاه
  reza
  reza
  تحقیق درباره رابطه ی آب و گیاه آب از اساسی ترین عناصری است که باعث وجود حیات می شود همه موجودات زنده کوچک و بزرگ ماده نیاز دارند. و بیشترین قسمت اعضاء موجودات  را این مایع به شکلهای مختلف تشکیل می دهد. این مایع حیاتی باعث ایجاد ارتباط وهمزیستی موجودات و گیاهان در کنار یکدیگر [...]
  64 نمایش
  5.0
  9,000تومان