شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  استفاده از گرمايش القايی برای پيش گرم برای پيش گرم كردن و تنش كاهی
  فایل پرشین
  فایل پرشین
  استفاده از گرمايش القايی برای پيش گرم برای پيش گرم كردن و تنش كاهی اين مقاله با استفاده از گرمايش القايي در مورد پيش گرمكني و پس گرمايي و تنش كاهي جوش ها بحث مي كند. اين مقاله بر اين امر تاكيد دارد كه اين تكنولوژي چيست، چگونه كار مي كند، و چگونه مي توان […]
  14 نمایش
  5.0
  2,700تومان