شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی در هر رشته
  فرا فایل
  فرا فایل
  نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی در هر رشته از آنجا که این بند از شرح خدمات پروژه حاضر، برنامه ریزی صنعتی را مطرح نموده و در قالب همین بند به موضوع تعداد نفرات و پرسنل پرداخته است، لازم می گردد تا ابتدا کلیات برنامه ریزی کالبدی، که در حقیقت،  پیش نیاز […]
  13 نمایش
  5.0
  4,000تومان