شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  تحقیق درباره ارزيابی عملكرد كاركنان
  میهن فایل
  میهن فایل
  تحقیق درباره ارزيابی عملكرد كاركنان چكيده اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد. معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصيات شخصيتي ارزياب و ساير [...]
  44 نمایش
  5.0
  5,000تومان
  تحقیق در مورد ارزيابی عملكرد كاركنان
  فرا فایل
  فرا فایل
  تحقیق در مورد ارزيابی عملكرد كاركنان چكيده اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد. معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصيات شخصيتي ارزياب و [...]
  45 نمایش
  5.0
  3,800تومان